Sprawdź o jakich środkach kontroli nie możesz zapomnieć 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Środki ochrony indywidualnej są zazwyczaj pierwszą metodą ochrony przed poważnymi zagrożeniami lub urazami, ale istnieją cztery inne środki kontroli, które należy wdrożyć jako pierwsze, aby uczynić ŚOI ostatnią „linią obrony”.

Kontrolowanie narażenia na zagrożenia w miejscu pracy jest podstawową metodą ochrony pracowników, niestety zbyt często kierownicy uciekają się do stosowania środków ochrony indywidualnej jako jedyną rzecz chroniącą pracowników przed zagrożeniem. Jednak zgodnie z najlepszymi i najnowszymi praktykami — odzież robocza powinna być ostatnim rodzajem zastosowanego środka bezpieczeństwa lub kontroli.

Zamiast tego kierownicy ds. bezpieczeństwa, przełożeni i pracownicy powinni ocenić konkretne potencjalne zagrożenia w swoim miejscu pracy i znaleźć sposoby na wyeliminowanie niebezpiecznych sytuacji, wprowadzić kontrolę techniczną lub zmienić sposób, w jaki zespół wykonuje zadanie — a to wszystko powinno odbyć się, zanim pracownik użyje środków ochrony indywidualnej.

Bezpieczeństwo pracowników — Hierarchia środków kontroli ryzyka:

  1. Eliminacja zagrożenia – najbardziej skuteczne
  2. Wprowadzenie środków technicznych
  3. Ostrzeżenia
  4. Szkolenia
  5. Środki ochrony indywidualnej – najmniej skuteczne

Eliminacja zagrożenia jest najskuteczniejszym sposobem ochrony pracowników, ale te metody kontroli mogą również być najtrudniejsze do wdrożenia. Poświęć czas na analizę ryzyka i ocenę zagrożeń.