Hałas: Ochrona słuchu w miejscu pracy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Każdego roku miliony pracowników ryzykuje utratę słuchu z powodu zagrożeń związanych z hałasem w miejscu pracy. Ryzyko utraty słuchu z powodu narażenia na hałas jest szczególnie wysokie wśród pracowników fabryk i przemysłu ciężkiego, pracowników transportu, pracowników budowlanych, górników, rolników, strażaków, a nawet muzyków.

Jeśli musisz krzyczeć, aby usłyszeć kogoś stojącego trzy metry dalej, poziom hałasu prawdopodobnie osiąga niebezpiecznie wysoki poziom. Pracodawcy powinni udostępnić ochronę słuchu wszystkim pracownikom narażonym na 8-godzinną pracę w głośnym otoczeniu.

Ochrona słuchu w miejscu pracy

Podczas korzystania z głośnego sprzętu w pracy lub w domu należy stale nosić środki ochrony słuchu, takie jak zatyczki do uszu lub nauszniki. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami pracodawcy dotyczącymi ochrony słuchu i stosuj się do znaków dotyczących słuchu.

W przypadku stosowania ochrony słuchu pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego użytkowania i pielęgnacji sprzętu chroniącego przed hałasem oraz upewnić się, że dobierają urządzenie odpowiednie do ich otoczenia i poziomu hałasu, który panuje w miejscu ich pracy.

Reklama: Odzież robocza

Popularna ochrona słuchu:

  • Jednorazowe zatyczki — umieszczane w przewodzie słuchowym, aby blokować hałas
  • Słuchawki izolujące dźwięk i słuchawki z redukcją szumów — mogą zapewnić znaczną izolację dźwięku
  • Wielorazowe zatyczki — uformowane tak, aby pasowały do ​​ucha
  • Słuchawki nauszne — dobrze chronią przed hałasem. Mogą być używane jako dodatek do zatyczek do uszu.