Częste wypadki w pracy i identyfikacja potencjalnych zagrożeń

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Jeśli chcesz zapobiec wypadkom w twoim miejscu pracy, zacznij od identyfikacji potencjalnych zagrożeń, następnie połącz tę wiedzę z planem działania, aby zapobiec wypadkom. Musisz być pewien, że zidentyfikowane przez Ciebie potencjalne zagrożenia nie spowodują szkód w Twoim miejscu pracy.

Oceniając swoje miejsce pracy, zwracaj uwagę na obszary lub przedmioty, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo poślizgnięcia się, potknięcia lub upadku. Poślizgnięcia, potknięcia i upadki mogą wynikać z:

  • Śliskich powierzchni
  • Wycieków
  • Przeszkód
  • Zepsutego sprzętu

Zapobiegaj wypadkom w pracy

Najlepszym sposobem uniknięcia wypadków w miejscu pracy jest strategiczny plan bezpieczeństwa. Rozważ następujące wskazówki:

  • Promuj świadomość i edukację w zakresie BHP poprzez regularne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa
  • Zainstaluj odpowiednie oświetlenie, aby stworzyć dobrze oświetlone i widoczne miejsce pracy, które ułatwi Twoim pracownikom dostrzeganie potencjalnych zagrożeń i ich unikanie
  • Informuj o zagrożeniach za pomocą odpowiednich oznakowań, które wyraźnie identyfikują niebezpieczne obszary i potencjalne zagrożenia, takie jak przeszkody, wycieki, materiały toksyczne lub inne zagrożenia
  • Ważna jest również odzież robocza, która uchroni pracowników, przed skaleczeniami lub urazami 
  • Rutynowo sprawdzaj, czy nie występują zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak wycieki lub przeszkody
  • Zainstaluj odpowiednią wentylację, aby zapobiec wdychaniu toksycznych chemikaliów przez pracowników